basketball (1).png

LIDGELD 2021-2022

Beste ouders & spelers,

 

De voorbije maanden zijn op sportief en financieel vlak een enorme uitdaging geweest voor onze club. Inkomsten uit onze kantine en via events zijn cruciaal om het voortbestaan van Gent-Oost Eagles te garanderen en zoals iedereen weet is dit al meer dan een jaar volledig weggevallen.

 

Met veel creativiteit van de bestuursleden, de steun van de overheid/gemeente en jullie flexibiliteit zijn we ervan overtuigd dat we deze moeilijke periode uiteindelijk zullen overleven.
Daarnaast willen we ook heel graag al onze coaches van harte bedanken voor hun vele inspanningen om toch in de mate van het mogelijke basketbal mogelijk te maken.
 
We willen graag voor al onze leden duidelijkheid scheppen in verband met het lidgeld voor seizoen 2021-2022. 

Het belangrijkste nieuws is dat we ondanks deze onzekere tijden ons ertoe verbinden om de tarieven van het lidgeld niet te verhogen volgend seizoen.

 

In juni 2020 hebben we reeds iedereen geïnformeerd over de wijze waarop we zouden compenseren en hieronder geven we jullie graag een update.
 
Indien de competitie en/of de trainingen voor jouw ploeg meer dan 2 maanden stilgelegen hebben omwille van de maatregelen zullen we een procentuele korting toepassen op het lidgeld voor het seizoen 2021-2022. 
 
Voor de spelers tussen 13 en 21 jaar hebben we de intentie om nog 2 maanden (april + mei) volwaardige outdoor trainingen aan te bieden (indien toegelaten ook indoor) met begeleiding van hun coach. Dit implementeert dan wel dat deze 2 maanden niet zullen gecompenseerd worden in het lidgeld van volgend seizoen.

 

Concreet betekent dit momenteel:

 

Balschool t.e.m. u12: geen korting op lidgeld 2021-2022

u14 t.e.m. u21: variabele korting naargelang aantal maanden inactiviteit en gebaseerd op het betaalde lidgeld

Seniorenploegen: alle ploegen liggen even lang stil en ontvangen dezelfde procentuele korting die uiteraard wel gebaseerd is op het betaalde lidgeld

 

Spelers die stoppen of muteren naar een andere club zullen niet op een terugbetaling kunnen rekenen.

 

Deze beslissing werd vorig jaar unaniem en na lang overleg door het bestuur genomen en hier zal, met geen enkele uitzondering, van afgeweken worden.

 

Hopelijk kan onderstaand voorbeeld duidelijk maken hoe dit berekend zal worden, rekening houdend met een normaal seizoen dat ongeveer 9 maanden duurt.


 

Voorbeeld:

 

Situatie: de competitie en trainingen worden 5 maanden stilgelegd

 

Betaald lidgeld seizoen 2020-2021: € 350

 

Aftrek vaste kosten naar de federatie & verzekeringen: € 60 (deze kosten hebben we als club sowieso moeten maken en kunnen we zelf niet terugvorderen) 

 

Saldo: € 290

 

Dit saldo delen we door 9 om zo een bedrag te bekomen per maand:

€ 290 / 9 = € 32


Dit bedrag vermenigvuldigen we dan met het aantal maanden dat de competitie effectief stilgelegen heeft, in dit geval 5 maanden dus:

€ 32 x 5 = € 160

 

Voor het seizoen 2021-2022 zou er dan een korting van € 160 toegepast worden op het lidgeld.

 

Uiteraard gaat dit om een voorbeeld en is dit maandelijks bedrag in verhouding met het betaalde lidgeld.


 

Alle spelers zullen in mei of juni een e-mail ontvangen met de uitnodiging tot het online betalen van het lidgeld 2021-2022 via onze nieuwe partner ClubCollect. 
In deze bedragen zal de korting reeds automatisch verwerkt zijn. Om praktische redenen kan het zijn dat de bedragen enkele euro’s naar boven of beneden zullen afgerond worden.
 
Binnenkort mogen jullie ook de ploegindelingen, het nieuwe trainingsschema en alle concrete info ivm volgend seizoen in jullie mailbox verwachten.

We hopen jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en willen graag iedereen alvast uitdrukkelijk bedanken voor het begrip.
 
Hou nog even vol en hopelijk tot héél binnenkort!

 

Vriendelijke groeten.
Bestuur Gent-Oost Eagles