basketball (1).png

FAQ

  • Kan het lidgeld in schijven betaald worden?

    Het bestuur kan in bepaalde gevallen toestaan om het lidgeld in schijven te betalen. Gelieve hiervoor een gemotiveerd verzoek te sturen naar lidgeld@gentoosteagles.be


     

  • Kan het lidgeld in schijven betaald worden?